Pokuta až půl milionu korun bude od 1. října 2018 hrozit prodejcům a motoristům za stáčení tachometru. Novelu zákona schválil Senát, o novinkách informovalo ministerstvo dopravy. Manipulaci s počítadly na tachometru dosud zákon neupravoval.

Novela zavádí i další sankce. Pokud mechanik při opravě nebo výměně tachometru nevystaví protokol a nepředá ho provozovateli auta, hrozí mu sankce až 50 000 korun. Provozovatel vozidla zase může dostat pokutu do 10 000 korun v případě, že nepředá mechanikovi takový protokol při příští kontrole.

Odborníci, se kterými projekt „Nekupuj auto na ulici“ spolupracuje, ovšem toto považují za nedostatečné a požadují koncepční řešení celé problematiky. S tím souvisí i zpřístupnění dat o vozidle a zároveň trvají na kvalifikaci stáčení tachometru jako trestný čin.

Ministerstvo dopravy kvůli podvodům spojených se stáčením tachometrů připravuje na příští rok úpravu informačního systému stanic technické kontroly (STK), která by měla automaticky upozorňovat na všechny případy, kdy by během kontroly byl zjištěn nižší stav počítadla tachometru než při předchozí kontrole. V minulých letech ministerstvo zprovoznilo veřejně přístupnou databázi www.kontrolatachometru.cz, kde si motoristé mohou zjistit stav tachometru při poslední kontrolách na STK. To umožňuje povinná fotodokumentace, která byla zavedena u STK od roku 2016. Cílená úprava zákazu stáčení tachometru dosud v české legislativě neexistovala.