Pokud kupujete auto z druhé ruky, neobejdete se bez kupní smlouvy. Nemusí zabrat víc než stránku. Nejpodstatnější je popsat technický stav vozu. Naprostá většina sporů totiž pramení z jeho vad. Stačí, když smlouva bude obsahovat jen nutné náležitosti. Kromě povinných informací o obou kupních stranách je to řádná identifikace auta, tovární a registrační značka a hlavně „rodné číslo vozu“, neboli VIN vozu. Nesmí chybět dohodnutá prodejní cena, měna a forma úhrady – tedy jestli peníze prodávajícímu dáte hotově na ruku, nebo je zašlete na účet.

V dobré smlouvě ještě nesmí chybět odstavec s informací, že okamžikem převzetí majitel odpovídá za vůz a také za nebezpečí škody na něm. Spolu se smlouvou má kupující obdržet i veškeré doklady k autu. Důležitý je bod, ve kterém se obě strany zavážou, že neprodleně po podpisu smlouvy společně a osobně požádají na registru o zápis o změně majitele. Mají na to jen deset pracovních dnů. K žádosti je třeba připojit protokol o evidenční kontrole vozu z STK (nesmí být starší než 30 dnů) a zelenou kartu. Od 1. června 2017 je možné přepsat automobil na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na to, zda tam má žadatel místní příslušnost.

Nejlepší je opravdu společná návštěva – pokud se totiž stane, že jedna ze stran přestane později komunikovat a auto není přepsané, vlastníkem je stále původní majitel a jemu mohou chodit i případné pokuty. Je tedy dobré přepis nepodcenit.

Největší nástrahy číhají na kupce ojetého vozu při koupi od soukromé osoby nebo od prodejce, který nemá kapacity na prověření vozu a na vyřízení veškeré legislativy. Pokud se tomuto chce vyhnout, obraťte se na certifikované prodejce.