Jednou z nejdůležitějších součástí prověření ojetiny je zkušební jízda, která by měla následovat po důkladné prohlídce vozu. Mnoho kupujících však v této fázi koupě často chybuje. Přinášíme proto několik důležitých rad, jak se vyhnout koupi ojetiny s nějakou zásadní vadou.

  • Vyzkoušejte chování studeného vozu – měl by bez problému nastartovat, otáčky by neměly kolísat
  • Vyzkoušejte chování zahřátého vozu – na volnoběh by měl mít stálé otáčky, nemělo by se ozývat žádné hvízdání ani klepání
  • Sledujte všechny nestandardní zvuky – nejen z motoru, ale také například klimatizace, brzd nebo náprav
  • Vystřídejte různé jízdní režimy, a sledujte u nich směrovou stabilitu vozu – bude-li to bezpečné, zkuste na uzavřené trati nebo opuštěném parkovišti zabrzdit a pustit volant. Vůz by měl držet přímý směr
  • Projeďte auto rychlostí minimálně 80 km/h, nejlépe i dálniční rychlostí – sledujte směrovou stabilitu, výkon motoru i brzd

A rada závěrem – nenechte se odradit. Pokud by prodejce jízdu v dostatečném rozsahu neumožnil, raději odejděte jinam. Neprovedení řádné zkušební jízdy se může nepěkně prodražit.