Říkáte si, že by to chtělo jiné auto, a už máte jedno konkrétní ojeté vyhlídnuté. Ale říkáte si, jak je to vlastně s možností reklamovat ojeté auto. A jak mám případně správně postupovat. A co si počnu, když se mi původní majitel neozývá nebo ho nemohu sehnat? Není potřeba se obávat, přinášíme několik základních tipů a pravidel.

Ojetý vůz se samozřejmě reklamovat dá. Záleží však, zda jste automobil koupili od soukromé osoby nebo od autobazaru, který vozidlo i vlastnil. V tomto případě je vše jednodušší, protože vy, jako kupující máte ochranu spotřebitele.

A jak postupovat, když už vás tato nemilá záležitost potká? Zaprvé, bez zbytečného odkladu oznamte prodejci vady, na které jste nebyli upozorněni. Vždy vyžadujte písemný protokol o řešení reklamace. Musíte auto ponechat v tom stavu, v jakém se u něj projevila závada, nesmíte tedy vůz opravit (poté byste ztratili nárok na náhradu škody). Do půl roku po prodeji zákon předpokládá, že závada musela existovat již při prodeji. Jestliže se prodejce tomuto nařčení brání, musí prokázat opak. Pokud se však závada objeví až po půl roce, vy jako kupující musíte prokázat, že závada na voze musela být již před prodejem. S okamžikem uplatnění reklamace běží třicetidenní lhůta pro její vyřízení. Jestliže do té doby prodejce problém nevyřeší, máte právo od smlouvy odstoupit.
Jestliže prodejce s vaší reklamací souhlasí, je třeba sepsat, na jakém způsobu nápravy se s vámi dohodl (poskytnutí slevy, oprava, apod.). Teprve potom můžete své vozidlo nechat opravit. Prodejce neodpovídá za vady způsobené dalším použitím a běžným opotřebením. Vždy se musí určit druh a počátek závady!

Prodávající však může reklamaci odmítnout. V takovém případě je nejlepší nechat si zpracovat znalecký posudek a v reklamaci pokračovat. Pokud ani poté u prodejce neuspějete s nárokem na reklamaci, obraťte se na soud, nejlépe se znaleckým posudkem. Náklady na advokáta lze potom uplatnit v rámci oprávněné reklamace.

Při koupi vozu přes inzerát od soukromé osoby činí lhůta pro reklamaci pouze šest měsíců a často bývá i šance domáhat se nějaké nápravy velice složitá. Proto byste měl mít vždy s sebou odborníka, který vám vozidlo pomůže prohlédnout a prověřit, tak jak je to běžné v autobazarech. Prověřte i prodávajícího, zda prodávané vozidlo skutečně vlastní a podle technického průkazu i po jak dlouhou dobu. Každý rok se prodají stovky tisíc ojetin, které autobazary odmítají z různých důvodů vykoupit a vám se tak může stát, že ten důvod pocítíte na vlastní kůži. V těchto případech se budete muset obrátit na soud.